60094

      กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ของบริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑. The mall (สาขางามวงศ์วาน) อำเภอเมืองนนทบุรี  ๒. The mall (สาขาราชพฤกษ์) อำเภอบางกรวย  ผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์