60096

         วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ และสัตวแพทย์อาสา ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดเอนกดิษฐาราม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริการทำหมันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๙ ตัว

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์