60087                     

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หน่วยผสมเทียม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ผสมเทียมโค ของนาย ผง เหมือนบุญ เกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

                                                                                                               

      ภาพกิจกรรม