×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2558/news/58494
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2558/news/58494

  

 58494
การศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรม

        เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2558  เวลา 13.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ได้นำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 50 คน ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงนมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 82/50 หมู่ 4 ต.ละหาร และฟาร์มเลี้ยงแพะนม ที่ได้รับการรับรองปลอดโรคแท้งติดต่อ ระดับ A มูฮำหมัดฟาร์ม เลขที่ 28/6 หมู่ 4 ต.ละหาร

        โดยในการเยี่ยมชมของคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ศูนย์ผสมเทียมแพะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง นายเกรียงศักดิ์ สุจริต และนางอังคณา ดำรงประเสริฐ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินการ ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ของคณะผู้ศึกษางานเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางคณะผู้ศึกษาดูงาน จะนำข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของแต่ละคนได้รับทราบถึงวิธีการเลี้ยงแพะนม การจัดการฟาร์มเลี้ยงแพะ รวมตลอดทั้งการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากน้ำนมแพะ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้นด้วย การศึกษาดูงานเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 15.45 น.

 ภาพกิจกรรม

 {gallery}news/2558/news/58494:120:100:0:0{/gallery}