×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5604
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5604

 

โครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน  และตลาดกลางบางใหญ่  ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ  ผู้บริโภคได้รับเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  สารตกค้าง  และยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์รับซื้อเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  รวมทั้งยกระดับการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในประเทศให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค   โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ตลาดกลางคืน)  จำนวน  ๖๐  ตัวอย่าง  เพื่อตรวจบอแรกซ์  ฟอร์มาลีน  ยาตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖

     ภาพกิจกรรม
{gallery}news/2556/news/5604{/gallery}