×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5511/1
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5511/2
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5511/3
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5511/1
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5511/2
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5511/3

โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรี

     เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (นายสมชัย    คอวณิชกิจ) และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ได้มอบใบอนุญาตตั้ง  โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์( ฆจส.๒) ให้แก่โรงฆ่าสัตว์ของนายสุวรรณ อรุณสวัสดิ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗/๘๐ หมู่ ๙ ตำบล   ท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์จังหวัดนนทบุรี  และได้รับใบอนุญาตเลขที่ C ๐๑ ๐๔ ๐๐๒/๒๕๕๕ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)

         พร้อมนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสมบัติ  ศุภประภากร)  ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด (นายสมชาย  หมื่นเดช)  และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบ และแนะนำ  ปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการแห่งนี้จนได้รับใบอนุญาตฯ (ฆจส.๒)

ภาพการดำเนินงาน

{gallery}news/2555/news/5511/1:120:100:0:0{/gallery}

{gallery}news/2555/news/5511/2:120:100:0:0{/gallery}

{gallery}news/2555/news/5511/3:120:100:0:0{/gallery}