×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5506
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories//news/2555/news/5506

 อบรมเกษตรกร หลักสูตร "เทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์"

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นำเกษตรกร จำนวน ๙ ราย เข้ารับการอบรมโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ แลนด์บรีซรีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

               ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมรายได้ผลิตผลจากแหล่งอินทรีย์จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลุ่มน้ำสาขาของกลุ่มภาคกลางตอนบน ๑ ระยะที่ ๒

                                                      ชื่อกิจกรรม   :  ระบบการผลิตที่นำทรัพยากรน้ำมาใช้ใหม่ (ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์)

                                                      หลักสูตร      :  เทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 

ภาพการดำเนินงาน

{gallery}/news/2555/news/5506{/gallery}