จังหวัดสุโขทัย  โดยนายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  ดำเนินการส่งมอบอาหารสัตว์ให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยนายสมชัย  คอวณิชกิจ  ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ  ในวันที่   ๖  ธันวาคม ๒๕๕๔  เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนอาหารสัตว์เลี้ยง  (อาหารสุนัข ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม  อาหารแมว  ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ) เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี   อ่านเพิ่มเติม