สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง  โดยนายสุวิทย์  จิตต์บรรเทา  ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทองได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมและแจกเสบียงอาหารให้แก่สัตว์ วันที่  18  พฤศจิกายน  2554  แจกเสบียงหญ้าให้โค-กระบือ,อาหารสุนัขวัดไผ่เหลือง  ตำบลบางรักพัฒนา   อ่านเพิ่มเติม