สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ได้เข้าช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด โดยแจกอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัข-แมว ที่เลี้ยงในวัดต่างๆ และประชาชน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์   อ่านเพิ่มเติม