สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2553 เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ประจำปี 2553 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552   อ่านเพิ่มเติม