กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงาน "มหกรรมสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์นนท์ ครั้งที่ 1" (งานวันแพะเมืองนนท์)   อ่านเพิ่มเติม