โครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลองตรุษจีน ปี 2552 จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2552   อ่านเพิ่มเติม