ปศุสัตว์อำเภอบางกรวยร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนเทศบาลตำบลปลายบาง (27 ม.ค. 52)   อ่านเพิ่มเติม