กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับ วิสาหกิจแพะนมบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จัดงาน "มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟาร์ม" ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552   อ่านเพิ่มเติม