กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์เมืองนนท์ (งานวันแพะเมืองนนท์) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552   อ่านเพิ่มเติม