สสอ.ที่1 ตรวจประเมินเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกวดการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 14 ก.ย. 2552   อ่านเพิ่มเติม