กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประชุมหารือโรงฆ่าสัตว์ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   อ่านเพิ่มเติม