ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี, ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านคลองสอง หมู่ที่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี    อ่านเพิ่มเติม