สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ณ ศูนย์อาหารตลาดสดและการเกษตร ( อตก.3) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น.   อ่านเพิ่มเติม