สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ได้เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีก นายอารีย์ สะอาด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกรรมการ  อ่านเพิ่มเติม