สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์ และสุขอนามัยที่ 1 จัดทำโครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  อ่านเพิ่มเติม