สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางใหญ่ ตลาดกลางบางใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน จัดกิจกรรมเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลองตรุษจีน ปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ตลาดกลางบางใหญ่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์) เป็นประธาน  อ่านเพิ่มเติม