61011

     

                วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น ๙๒ ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ตัว


    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์