61016

     

                วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ด ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น ๒๗๑ ตัว


    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์