61020

               

          วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ แจกเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงและการทำวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ที่หมู่ ๔ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไม่พบสัตว์ป่วยตาย

    ภาพกิจกรรม