61021

               

          วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ แจกเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงและการทำวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ที่ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไม่พบสัตว์ป่วยตาย

    ภาพกิจกรรม