61022

               

          วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ และสำนักเทคโนโลยีเวชภัณฑ์สัตว์ ลงพื้นที่เจาะเลือดไก่พื้นเมือง เพื่อตรวจสอบภูมิคุ้มโรคภายหลังฉีดวัคซีนครั้งที่ ๒ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ที่ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย หมู่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไม่พบสัตว์ป่วยตาย

    ภาพกิจกรรม