61023

               

         

ตลาด/สถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ฮาลาล

ชื่อ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ตรา โกทพริ้นเซสส์

ชื่อเจ้าของ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

ที่ตั้งเลขที่ 82/5 หมู่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร 0-9214-2446-9

ได้รับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

-           หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. F977/2560

ผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรส์มีวางจำหน่าย ตาม ห้างท็อป 12 สาขา

    ภาพกิจกรรม