62014

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ที่ห้างแม็คโคร สาขาบางบัวทอง เลขที่ 67 ม. 2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรม  

    

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์