สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ