krut

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (วุฒิ ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๖๘๗ ต่อ ๑๒


ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ 

**เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดประจำตำแหน่ง ในประกาศรับสมัคร