1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป