สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.  อ่านเพิ่มเติม