krut

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

      ด้วยจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าไฮลักซ์ ไมตี้เอกซ์ สีน้ำเงิน หลังคาไฟเบอร์กลาสสีขาว หมายเลขทะเบียน ย ๓๘๔๕ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน

๒. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอบ ความเร็ว ๒๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เครื่องรับส่งโทรสาร ยี่ห้อ ชาร์ป รุ่น UX-P จำนวน ๑ เครื่อง

 

กำหนดดูพัสดุ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๙/๓๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

 

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  หน้า๑ | หน้า๒