×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/picture/IDP/pic_idp
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/picture/IDP/pic_idp

 

idp 

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร "การบูรณาการการปฏิบ้ติราชการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร"

        ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การบูรณาการการปฏิบัติราชการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร" ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๙ ราย

ภาพและข่าวโดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

 ภาพกิจกรรม
 {gallery}picture/IDP/pic_idp:120:100:0:0{/gallery}