สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ