1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสปีงบประมาณ 2562  กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp

                - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป