.: ที่อยู่ :.      เลขที่ 9/320 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

.: โทรศัพท์ :.   0-2595-0992, 0-2595-0687

                             เบอร์ต่อ

                              - ปศุสัตว์จังหวัด                          ต่อ  11 
                          - ฝ่ายบริหารทั่วไป                       ต่อ  0
                          - กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ                       ต่อ  12
                          - กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                 ต่อ  13
                          - กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์     ต่อ   15 
                          - กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์      ต่อ  16

.: โทรสาร :.     0-2595-0090

.: อีเมล์ :.        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

 โทรศัพท์/โทรสาร 

 เบอร์อีเมล์

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี

0-2589-4179

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนง.ปศุสัตว์อำเภอบางกรวย

0-2447-1886

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนง.ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่

0-2595-0721

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนง.ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง

 0-2194-1066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนง.ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย

 0-2591-1686

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนง.ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด

 0-2583-9389

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.