×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5609
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5607
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5605
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5604
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5606
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5603
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5602
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5601/2
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2556/news/5601/1
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5609
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5607
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5605
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5604
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5606
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5603
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5602
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5601/2
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2556/news/5601/1

 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักด้านการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ระยะที่ ๒ กิจกรรมระบบการผลิตที่นำทรัพยากรน้ำมาใช้ใหม่ (ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์) ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

       ภาพกิจกรรม
{gallery}news/2556/news/5609:120:100:0:0{/gallery}

 

 

กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖”

ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมชัย คอวณิชกิจ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  World Rabies Day” ณ MCC Hall ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี  มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขอย่างใส่ใจ ไม่เลี้ยงแบบปล่อย หรือนำไปทิ้งที่สาธารณะสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม

ความเป็นมาของกิจกรรม         

       องค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการรวมตัวของนักวิชาการหลายสาขาวิชาชีพจากนานาประเทศเพื่อร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีข้อตกลงกำหนดวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งครั้งแรกได้จัดขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมี ๔๖ ประเทศ ที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” ต่อมาที่ประชุมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ หลุยส์ ปาสเตอร์  ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้กับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประกอบด้วย คือ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  World Rabies Day” ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมาซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยในปี  ๒๕๕๖ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ MCC Hall ชั้น ๔ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

       ภาพกิจกรรม
{gallery}news/2556/news/5607:120:100:0:0{/gallery}

 

 

 

โครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน  และตลาดกลางบางใหญ่  ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยตลาดกลางบางใหญ่  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ  ผู้บริโภคได้รับเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  สารตกค้าง  และยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์รับซื้อเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์  รวมทั้งยกระดับการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในประเทศให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค   โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ตลาดกลางคืน)  จำนวน  ๖๐  ตัวอย่าง  เพื่อตรวจบอแรกซ์  ฟอร์มาลีน  ยาตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖

     ภาพกิจกรรม
{gallery}news/2556/news/5604{/gallery}

 

 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

 

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บางกรวย โดยมีการทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฉีดยากำจัดเห็บหมัด แจกเวชภัณฑ์ จับฉลากชิงโชค ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

     ภาพกิจกรรม
{gallery}news/2556/news/5605{/gallery}

 

 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา  ปรับปรุง  และประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)

 

 

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา ปรับปรุง และประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายดุลยเดช วัชรสินธุ์) เป็นประธาน

มติที่ประชุม  ให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)  แก่ผู้ประกอบการ ๙๓ ราย และรับรองการประกวดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ตามโครงการประกวดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด จังหวัดนนทบุรี  โดยมีผู้ประกอบการได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ            ร้านไก่สดอุดมทรัพย์

ร้านหมูอนามัย

รางวัลรองชนะเลิศ        ร้านเจ้หมวย

ร้านเจ้จุ๋ม

 

       ภาพกิจกรรม
{gallery}news/2556/news/5606{/gallery}