สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดงาน “งานมหกรรมสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์เมืองนนท์” (งานวันแพะเมืองนนท์) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2552 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี   อ่านเพิ่มเติม