ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรคุณธรรม

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส สำนักงานปศุสัตว์นนทบุรีในสะอาด"

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


คลิกเพื่อดูรายละเอียด