66006       

   

      วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง ดำเนินการเข้าตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เอกชน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ บริษัท หมูนุ่ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙/๒๙๒ หมู่ ๑ ซอยวัดพระแม่มหาการุณย์ ๕๖ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจรับรองเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการครบถ้วน

            ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์