66040 

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี และคณะฯDLD-C พื้นที่จ.นนทบุรี นำโดยนาย​สัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดปราสาท หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ในกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์ มีการให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
-ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 46 ตัว
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 46 ตัว
-จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ กฎหมายด้านปศุสัตว์ แจกเอกสารองค์ความรู้ต่างๆ แจกจ่ายยา/เวชภัณฑ์และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 55 ราย
 
🏠ครอบครัวปศุสัตว์ 🏠
🥰ทำด้วยใจ
🛻ทำให้ไว
✅️ทำได้จริง

ภาพกิจกรรม  

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์