66041 

             วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำวิดีโอศูนย์เครือข่ายศพก.ด้านปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายศพก.ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง (มูฮำหมัดฟาร์ม) โดยมีนางอังคณา ดำรงประเสริฐ เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ

ภาพกิจกรรม  

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์