66055


         วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี และคณะฯ DLD-C พื้นที่จ.นนทบุรี นำโดยนาย​สัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566"  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ในกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์ มีการให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
-ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 96 ตัว
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 96 ตัว
-จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ กฎหมายด้านปศุสัตว์ แจกเอกสารองค์ความรู้ต่างๆ แจกจ่ายยา/เวชภัณฑ์และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 92 ราย

 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

 

ภาพกิจกรรม  

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์