×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/news/2566/news/67002
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

 

 67003

       วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง มอบลูกโคเพศเมีย อายุครบ 18 เดือน ให้บริการแก่เกษตรกร (ขยายรายใหม่) ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) พร้อมทั้งทำสัญญายืมเพื่อการผลิต และมอบยาและเวชภัณฑ์ ขยายราจากนางสาวสาริณี เย็นใจ ให้กับนางอินธิรา หมัดดอเลาะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการรักษาชีวิตโค-กระบือให้หลุดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยไม่สูญพันธุ์

 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

 

ภาพกิจกรรม  

{gallery}news/2566/news/67002:120:100:0:0{/gallery}

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์