67002

    วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี นำโดย นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์  วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้านิเทศ  ตรวจติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน เสนอแนะ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง

 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด