67009   

วันพุธที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี โดยนายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ดำเนินการตรวจต่ออายุและตรวจติดตาม สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด (ปศุสัตว์OK) ของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จำนวน ๗ สาขา ดังนี้
๑.สาขา ซอยวัดลาดปลาดุก
๒.สาขา หมู่บ้านพฤกษา๓ ขาออก
๓.สาขา หมู่บ้านพฤกษา๓
๔.สาขา วิดาภา ปาร์ค
๕.สาขา บ้านกล้วย-ไทรน้อย
๖.สาขา หมู่บ้านบัวทองธานี
๗.สาขา หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์