67013  

        ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี โดยนาย​สัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และอาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน แมว จำนวน 329 ตัว สุนัข จำนวน 60 ตัว 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 389 ตัว
     ทั้งนี้ ได้ทำการให้ความรู้แนะนำในการดูแลสัตว์หลังการผ่าตัดทำหมัน และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ณ พื้นที่ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี
 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์